Giới thiệu, cài đặt K8S

Posted by

Kubernetes

Kubernetes tên thường gọi là K8S, nó là một hệ thống container-orchestration mã nguồn mở để thực việc tự động hóa quá trình triển khai (deployment), quản lý, scale, update các ứng dunngj chạy dưới dạng được container hóa. Kubernetes ban đầu thiết kế bởi Google, giờ nó được duy trì bởi tổ chức có tên Cloud Native Computing Foundation, mặc dù Kubernetes làm việc được với nhiều công cụ chạy ứng dụng container hóa, nhưng ở nhưng bài viết này sẽ chọn Docker

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *