Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Python trên Ubuntu Desktop

Posted by

1- Download Python

Trước hết bạn cần truy cập vào địa chỉ dưới đây để download Python:
Sau khi download bạn có 1 file:

2- Cài đặt Python

Trước hết bạn cần giải nén file mà bạn vừa download được ở bước trên.
Mở “Terminal” và CD vào thư mục mà bạn có được sau khi giải nén ở bước trên.
Đăng nhập vào với quyền ADMIN:
1
sudo su

Cài đặt:

1
./configure
Lệnh “./configure” đã thực hiện xong.
Thực hiện tiếp lệnh “make” để tạo các file.
1
make
OK, tới đây bạn đã cài đặt xong Python, bạn cần kiểm tra lại. Chạy lệnh “python” để làm việc với Python:
Thực thi một vài đoạn mã Python:
1
2
3
print ("Hello Python");
1 + 2

3- Các IDE cho Python

Để lập trình Python bạn cần một IDE (Integrated development environment)IDE là một công cụ hỗ trợ bạn viết code dễ dàng hơn. Các IDE dưới đây hỗ trợ Python:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *